alla är inte eb men det är viklart man snor en skylt och lägger den utanför matte, det gör väl alla?
eller a, snor är väl att ta i. den låg i en buske så vi gjorde snarare samhället en tjänst och gjorde så skylten slapp förmultna och sprida farliga ämnen i naturen :)

RSS 2.0